Gà rán giòn cay

+ 2 miếng Gà Rán Giòn Cay

+ 1 khoai tây chiên (vừa)

+ 1 Pepsi (vừa)

Giá : 79.000 ₫

Chọn

Gà rán truyền thống

 + 2 miếng Gà Rán Truyền Thống

 + 1 khoai tây nghiền (vừa)

 + 1 bắp cải trộn (vừa)

 + 1 Pepsi (vừa)

Giá : 79.000 ₫

Chọn

Phần ăn trẻ em

- 1 Gà Rán/ 3 miếng Gà Giòn Không Xương/ 1 Popcorn (vừa)/ 3 miếng Cá Thanh/ 1 Burger Tôm

- 1 Khoai tây chiên (vừa)/ 1 Khoai tây nghiền (vừa)

- 1 ly Pepsi (vừa)

- 1 kem Cone

Giá : 56.000 ₫

Chọn

Phần ăn XL

 + 1 miếng Gà Giòn Cay

 + 1 bơ-gơ Zinger/ 1 bơ-gơ Tôm

 + 1 khoai tây chiên (vừa)

 + 1 bắp cải trộn (vừa)

 + 1 Pepsi (vừa)

Giá : 99.000 ₫

Chọn

Phần ăn gia đình A

 + 6 miếng Gà Truyền Thống

 + 1 khoai tây chiên (đại)

 + 1 khoai tây nghiền (đại)

 + 3 Pepsi (vừa)

Giá : 242.000 ₫

Chọn

Phần ăn gia đình B

+ 4 miếng Gà Truyền Thống

+ 1 khoai tây chiên (vừa)

+ 1 khoai tây nghiền (vừa)

+ 1 bắp cải trộn (vừa)

+ 2 Pepsi (vừa)

Giá : 158.000 ₫

Chọn

Gà quay tiêu/Gà Big'n juicy

+ 1 miếng Gà Quay Tiêu/Gà Big'n Juicy

+ 1 cơm hoặc khoai tây chiên (vừa)

+ 1 Pepsi (vừa)

Giá : 79.000 ₫

Chọn

Phần ăn Teen's Choice

+ 3 miếng Cánh gà giòn cay/ 1 Burger Zinger

+ 1 khoai tây chiên (vừa)

+ 1 ly Pepsi (vừa)

Giá : 63.000 ₫

Chọn

Phần ăn Double Meal

+ 4 miếng Gà Giòn Cay/ Gà Truyền Thống

+ 1 Khoai tây chiên (lớn)

+ 2 ly Pepsi (vừa)

+ 1 Popcorn (vừa)/ 3 miếng Gà Giòn Không Xương

Giá : 175.000 ₫

Chọn

Phần ăn Family Meal 3

+ 6 miếng Gà Giòn Cay/ Gà Truyền Thống

+ 1 Khoai tây chiên (cỡ đại)

+ 3 ly Pepsi (vừa)

+ 1 Popcorn (vừa)/ 3 miếng Gà Giòn Không Xương

Giá : 245.000 ₫

Chọn

Phần ăn Family Meal 4

+ 8 miếng Gà Giòn Cay/ Gà Truyền Thống

+ 2 Khoai tây chiên (lớn)

+ 1 Bắp cải trộn (lớn)

+ 4 ly Pepsi (vừa)

+ 1 Popcorn (lớn)/ 5 miếng Gà Giòn Không Xương

Giá : 345.000 ₫

Chọn

Combo dùng thử Gà Zòn Tiêu Chanh

+ 1 miếng Gà Zòn Tiêu Chanh

+ 1 ly Pepsi (vừa)

Giá : 45.000 ₫

Chọn

Combo 1 người Gà Zòn Tiêu Chanh

+ 2 miếng Gà Zòn Tiêu Chanh

+ 1 Khoai tây nghiền (vừa)

+ 1 Kem Cone

+ 1 ly Pepsi (vừa)

Giá : 85.000 ₫

Chọn

Combo nhóm Gà Zòn Tiêu Chanh

+ 3 miếng Gà Zòn Tiêu Chanh

+ 2 miếng Gà Giòn Cay

+ 1 Gà Popcorn (vừa)

+ 1 Khoai tây chiên (vừa)

+ 1 Bắp cải trộn (vừa)

+ 1 Khoai tây nghiền (vừa)

+ 3 Kem Cone

+ 3 ly Pepsi (vừa)

Giá : 255.000 ₫

Chọn

Combo Phát Lộc 1

+1 miếng gà

+1 burger Tôm

+1 Khoai tây chiên (vừa)

+1 Pepsi (vừa)

+5 Bao lì xì

Giá : 86.000 ₫

Chọn

Combo Phát Lộc 2

+1 Đùi Gà Quay Tiêu/Đùi Gà Quay Giấy Bạc

+1 Bắp cải trộn (vừa)

+1 Khoai tây nghiền (vừa)

+1 Pepsi (vừa)

+5 Bao lì xì

Giá : 86.000 ₫

Chọn

Combo Phát Lộc 3

+1 Gà Popcorn (vừa)

+1 burger Hải Sản

+1 Bắp cải trộn (vừa)

+1 Khoai tây nghiền (vừa)

+1 Pepsi (vừa)

+5 Bao lì xì

Giá : 86.000 ₫

Chọn

Phần ăn đã chọn

Chúng tôi nhận đặt hàng trực tuyến

từ 09 h 00 đến 21 h 00

Ghi chú :
º Đơn hàng tối thiểu 0đ
º Miễn phí giao hàng
Tổng :0 vnd