Gà rán truyền thống

+ 2 miếng Gà Rán Truyền Thống

+ 1 khoai tây chiên (vừa)

+ 1 Pepsi (vừa)

Giá : 79.000 ₫

Chọn

Gà giòn cay

 + 2 miếng Gà Giòn Cay

 + 1 khoai tây nghiền (vừa)

 + 1 bắp cải trộn (vừa)

 + 1 Pepsi (vừa)

Giá : 79.000 ₫

Chọn

Phần ăn tiết kiệm

+ 1 miếng Gà Rán Truyền Thống hoặc Gà Giòn Cay

+ 1 khoai tây chiên (vừa)

+ 1 Pepsi (vừa)

Giá : 49.000 ₫

Chọn

Phần ăn trẻ em

- 1 Gà Rán Truyền Thống/1 Gà Popcorn/2 Giòn Không Xương/1 Go-Go Cá

- 1 khoai tây chiên Chicky

- 1 Pepsi (vừa)

- 1 quà tặng

Giá : 59.000 ₫

Chọn

Phần ăn XL

 + 1 miếng Gà Giòn Cay

 + 1 bơ-gơ Zinger

 + 1 khoai tây chiên (vừa)

 + 1 bắp cải trộn (vừa)

 + 1 Pepsi (vừa)

Giá : 104.000 ₫

Chọn

Phần ăn gia đình A

 + 6 miếng Gà Truyền Thống

 + 1 khoai tây chiên (đại)

 + 1 khoai tây nghiền (đại)

 + 3 Pepsi (vừa)

Giá : 242.000 ₫

Chọn

Phần ăn gia đình B

+ 4 miếng Gà Truyền Thống

+ 1 khoai tây chiên (vừa)

+ 1 khoai tây nghiền (vừa)

+ 1 bắp cải trộn (vừa)

+ 2 Pepsi (vừa)

Giá : 158.000 ₫

Chọn

Gà quay giấy bạc

+ 1 miếng Gà Quay Giấy Bạc

+ 1 cơm hoặc 1 khoai tây chiên (vừa)

+ 1 Pepsi (vừa)

Giá : 79.000 ₫

Chọn

Gà quay tiêu

+ 1 miếng Gà Quay Tiêu

+ 1 cơm hoặc khoai tây chiên (vừa)

+ 1 Pepsi (vừa)

Giá : 79.000 ₫

Chọn

Phần ăn Chicky Bowl 1

+ 1 miếng gà rán

+ 1 Burger Tôm

+ 1 Pepsi vừa

+ 1 Tô Chicky

Giá : 99.000 ₫

Chọn

Phần ăn Chicky Bowl 2

+ 1 miếng gà rán

+ 1 Gà Popcorn

+ 1 Pepsi vừa

+ 1 Tô Chicky

Giá : 99.000 ₫

Chọn

Phần ăn Chicky Bowl 3

+ 1 miếng gà rán

+ 3 thanh Cá

+ 1 Pepsi vừa

+ 1 Tô Chicky

Giá : 99.000 ₫

Chọn

Phần ăn Chicky Bowl 4

+ 1 Gà Popcorn

+ 1 Burger Tôm

+ 1 Pepsi vừa

+ 1 Tô Chicky

Giá : 99.000 ₫

Chọn

Phần ăn đã chọn

Chúng tôi nhận đặt hàng trực tuyến

từ 09 h 00 đến 21 h 00

Ghi chú :
º Đơn hàng tối thiểu 0đ
º Miễn phí giao hàng
Tổng :0 vnd