Gà truyền thống/ Gà Giòn cay (1 miếng)

1 miếng

Giá : 34.000 ₫

Chọn

Gà truyền thống/ Gà Giòn cay (3 miếng)

3 miếng

Giá : 95.000 ₫

Chọn

Gà Truyền Thống/ Gà Giòn Cay (6 miếng)

6 miếng

Giá : 184.000 ₫

Chọn

Gà Truyền Thống/ Gà Giòn Cay (9 miếng)

9 miếng

Giá : 275.000 ₫

Chọn

Cánh gà giòn cay (3 miếng)

3 miếng

Giá : 47.000 ₫

Chọn

Cánh gà giòn cay (5 miếng)

5 miếng

Giá : 69.000 ₫

Chọn

Gà quay tiêu

1 phần

Giá : 64.000 ₫

Chọn

Gà quay giấy bạc

1 phần

Giá : 64.000 ₫

Chọn

Phần ăn đã chọn

Chúng tôi nhận đặt hàng trực tuyến

từ 09 h 00 đến 21 h 00

Ghi chú :
º Đơn hàng tối thiểu 0đ
º Miễn phí giao hàng
Tổng :0 vnd